Over

Over Stichting Kracht & Pracht

Doelstelling

Kracht en Pracht zet zich in mensen te stimuleren om zichtbaarder te worden in de samenleving. En motiveert door eigen talenten en passie in te zetten om vorm te geven aan het leven. Om een sterk netwerk ontwikkelen gaat de stichting samenwerkingsverbanden aan met verschillende organisaties. Waar de doelgroep terecht kan voor begeleiding en ondersteuning.

Financiering

De stichting ontvangt geen structurele subsidie en het is voor het organiseren van de activiteiten voornamelijk afhankelijk van project, giften en donaties.

Voorstellen: Oprichtster Muriël Richard

“Sociaal isolement bestrijden en de regie over het eigen leven nemen”, dat is het motto van de oprichterster Muriël Richard”. In 2010 heeft zij voor verschillende vrouwenorganisaties gewerkt en zo kwam ze in contact met vluchtelingenvrouwen. Zij vertrouwden haar toe makkelijker hun verhaal bij haar kwijt te kunnen dan de professionele hulpverlening. Door de gesprekken zag ze de vrouwen opbloeien en uit hun isolement komen. Dat heeft haar veel voldoening gegeven maar ook de mogelijkheid geboden zich hierin te ontwikkelen en iets te doen met de informatie die naar haar toe kwam. Zij besloot toen om in haar woongebied – Amsterdam zuidoost – te starten met activiteiten om vrouwen die in sociaal isolement verkeerden te ondersteunen. Hiervoor zette zij het project genaamd: “Het pijngevoel achter de voordeur”, op. Haar kracht ligt voornamelijk in het contact krijgen met enthousiasmeren van mensen. Daardoor ontstond een constante toeloop van geïnteresseerden die wilden deelnemen of samenwerken. Zowel particulieren als organisaties

Muriël Richard
Muriël Richard “Ieder individu heeft zijn eigen kracht en mogelijkheden. Als deze herkend en benut worden kunnen er prachtige ontwikkelingen ontstaan.”

Oprichterster

Vrijwilligers

Carmen Vyent

Carmen Vyent

Patricia Huisden (ZZP)

Patricia Huisden (ZZP)

Janneke Nauta (ZZP)

Janneke Nauta (ZZP)

Deborah Richard

Deborah Richard

 Jachmine Paals (ZZP)

Jachmine Paals (ZZP)

Raju Tamu

Raju Tamu